Uitonderhandelen van aankopen, verkopen of geschillen van ondernemingen

Krol Advocatenkantoor is sterk in het uitonderhandelen van aan- of verkopen van (delen) van ondernemingen en in het uitonderhandelen van geschillen die daarbij kunnen ontstaan. De onderhandelingen worden gevoerd met de insteek dat de uitkomst daarvan voor iedere partij zakelijk voordelig is zodat partijen in de toekomst zaken met elkaar kunnen blijven doen. Eventuele geschillen worden daarbij beslecht. Alle afspraken worden geformaliseerd in de bijbehorende overeenkomsten waardoor de rechtspositie van partijen vast komt te staan voor de toekomst hetgeen het risico op toekomstige geschillen reduceert.
Wij onderhandelen op een manier dat er een win-winsituatie ontstaat voor alle partijen waardoor men ook in de toekomst weer zaken kan doen. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat waardoor ondernemers elkaar in de toekomst ook weer orders gunnen en verder met elkaar kunnen ondernemen. Ingeval er desondanks toch problemen ontstaan na de gedane transactie kunnen wij als mediator optreden en de nieuwe afspraken tussen partijen in een aanvullende overeenkomst op papier zetten.

U zoekt een advocaat om u te helpen bij het uitonderhandelen van aan- of verkopen van (delen) van ondernemingen? Vraag meteen een vrijblijvend adviesgesprek aan