Een onderneming, vastgoedportefeuille of aandelen erven

Wanneer er plotseling een aanzienlijke geldsom, een lopende onderneming of een vastgoedportefeuille tot uw beschikking staat verandert dat uw hele leven. Hoe u dit plotselinge vermogen beheert is allesbepalend voor uw toekomst.

Wij kunnen u helpen met bijvoorbeeld het uitwerken van een financieel levensplan, het vaststellen van een inkomen en de vaststelling van uw bestedingspatroon. Wij helpen u uw vastgoedportefeuille zo rendabel mogelijk te exploiteren en kunnen u helpen bij het beheer of de verkoop daarvan. Ingeval er ondernemingen of ondernemingsactiviteiten tot uw vermogen zijn gaan behoren kunnen wij die een-op-een voor korte of langere periode voortzetten. Dit met als doel om de onderneming zo winstgevend mogelijk te laten draaien en u te laten wennen aan uw nieuwe ondernemingsactiviteiten. Ook kan de onderneming voor een korte of langere periode voortgezet worden met als doel om de onderneming, dan wel delen daarvan, tegen de hoogst mogelijke opbrengst te verkopen. U heeft daarvoor in ons de meest betrouwbare, integere en betrokken partij gevonden. Wij worden door de rechtbanken Rotterdam, Breda en Den Haag tot curator benoemd in omvangrijke faillissementen waarbij ons het financiële beheer van de boedels volledig wordt toevertrouwd. Als advocaat staan wij goed lopende ondernemingen met raad en daad bij. In de hoedanigheid van advocaat zijn de gedragsregels voor advocaten op alle werkzaamheden van toepassing. In de hoedanigheid van curator zijn de gedragsregels voor curatoren op al onze werkzaamheden van toepassing hetgeen ook de benodigde waarborgen met zich meebrengt. Hiernaast zijn wij in het bezit van zeer goede referenties van bestaande cliënten die al hun ondernemingsrechtelijke vraagstukken aan ons toevertrouwen.

U bent op zoek naar een vermogensadviseur met ervaring op het gebied van sudden wealth management? Vraag meteen een vrijblijvend adviesgesprek aan