Contractbreuk

Houdt één van uw handelspartners zich niet aan de met uw onderneming gesloten overeenkomsten? Wij kunnen er als uw advocaat voor zorgen dat er alsnog wordt nagekomen. Ook kunt u uw eigen verplichtingen opschorten, ontbinding van de overeenkomst vragen of een schadevergoeding eisen. In een kort geding kunnen voorlopige voorzieningen worden gevraagd zodat er per direct een voorlopige beslissing ligt waaraan eenieder zich moet houden.

Wij kunnen ook commerciële contracten voor u opstellen, beëindigen of erover onderhandelen. We hebben veel ervaring bij het opstellen van en procederen over allerlei contracten, zoals:

  • Intentieverklaringen
  • Inkoop- en verkoopovereenkomsten
  • Geheimhoudingsverklaringen
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Etc.

U bent op zoek naar een advocaat die kan helpen bij contractbreuk? Vraag meteen een vrijblijvend adviesgesprek aan