Voorkom gerechtelijke procedures. Dat is beter voor het zaken doen.

Over Ons

Kiezen voor kwaliteit en ervaring

Waarom Krol Advocaten?

Krol Advocatenkantoor is een niche advocatenkantoor op het gebied van ondernemingsrecht. Wij hebben voor deze nichebenadering gekozen omdat wij hoogwaardige kwaliteit willen bieden en onze cliënten steeds meer om specialisten vragen.


Lage overheadkosten, voordelig uurtarief
Als klein kantoor hebben wij lage overheadkosten hetgeen zich vertaalt in een voordelig uurtarief. Met onze kennis en ervaring kunnen wij snel analyseren waar de organisatorische en financiële pijnpunten zitten die wij vervolgens voor u oplossen.

Spoedeisende zaken worden ook in de avonduren en in de weekenden opgepakt. U krijgt per direct een open en eerlijk advies op papier. Vragen worden dezelfde dag nog beantwoord. Vrijblijvend adviesgesprek om u verder te laten informeren over onze werkwijze? Dat kunt u >> hier << aanvragen.

De kern van het probleem wordt op accurate wijze opgepakt, opgelost of uit onderhandeld waardoor  gerechtelijke procedures worden voorkomen. In geval het geschil desondanks in een gerechtelijke procedure uitmondt, wordt deze procedure op de meest voordelige manier geregeld en op de kortst mogelijke manier beëindigd.

Het gaat erom dat voorkomen beter is dan genezen. Gerechtelijke procedures zijn niet goed voor het zaken doen.

Er is een belangrijke adviespraktijk voor wat betreft het maken van een doorstart of het herstructureren, dan wel liquideren van de onderneming. Hierin staat Krol Advocatenkantoor bestuurders, leveranciers, werknemers en overige crediteuren bij in diverse geschillen van faillissementsrechtelijke aard. In geval van herstructurering of herfinanciering kunnen wij regelingen treffen met de Belastingdienst, pensioenfondsen en banken. Voordat er een faillissement aangevraagd wordt van een onderneming dient er bekeken te worden of de onderneming op orde is, er geen sprake is van paulianeus c.q. onrechtmatig handelen en de bestuurders niet aangesproken kunnen worden op bestuurdersaansprakelijkheid. Er dient tijdig te zijn gedeponeerd en de meldingen betalingsonmacht dienen tijdig te zijn verricht.

Wij begeleiden ondernemingen in zwaar weer, onderzoeken of de onderneming in de huidige vorm nog levensvatbaar is c.q. deze levensvatbaarheid vergroten en ingeval dit niet lukt de onderneming reorganiseren. Wij voeren een herstructurering door waarbij de verlieslatende delen van een onderneming worden afgesplitst en worden geliquideerd al dan niet door middel van een surseance uitstel van betaling dan wel faillissement dan wel afstoting van de verlieslatende delen van de onderneming. Wij kunnen de onderneming ook naar een faillissement toe begeleiden om deze na datum faillissement deels of in het geheel door te laten starten.

Gellian Krol advocaten Rotterdam portret

Specialist met ruime ervaring

Gellian Krol

Gellian Krol is afgestudeerd in 1992 aan de Rijksuniversiteit Groningen in civielrecht en ondernemingsrecht. Sinds 1993 is zij werkzaam als advocaat en is zij zich verder gaan specialiseren in het ondernemings- en het faillissementsrecht. Vanaf 1995 wordt zij door rechtbanken tot curator benoemd.

In 1995 is de specialisatie opleiding ‘Insolventierecht’ aan de Grotius Academie te Nijmegen behaald. In 2005 is de specialisatie opleiding ‘Financiële economie voor curatoren’ behaald aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Om de twee jaar worden de vervolgopleidingen Insolventierecht aan de Grotius Academie te Nijmegen met goed gevolg afgerond. Jaarlijks wordt er postdoctoraal onderwijs gevolgd.

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem direct contact met ons op via onderstaand formulier of bel +31 (0)10 205 10 50

Neem direct contact met ons op via onderstaand formulier of bel
+31 (0)10 205 10 50