Onderhandelen met of procederen tegen een curator in een faillissement

Wij kunnen met uw curator onderhandelingen voeren over een bestuurdersaansprakelijkheidsstelling of over (vermeend) paulianeus of onrechtmatig handelen. Ook kunnen wij met uw curator onderhandelen over bijvoorbeeld een activa transactie of een doorstart. In een faillissement situatie kan er een dwangakkoord worden aangeboden aan de concurrente schuldeisers.

De preferente schuldeisers ontvangen in dat geval meestal het dubbele percentage. Bij een dwangakkoord moeten 50% van de in het faillissement aangemelde concurrente crediteuren akkoord gaan met het akkoord, welke crediteuren gezamenlijk 50% van de totale concurrente schuldenlast vertegenwoordigen. De resterende crediteuren worden in dat geval gedwongen om aan het akkoord mee te werken. Door de homologatie van het akkoord eindigt het faillissement.

Wij kunnen gerechtelijke procedures voor u voeren tegen de curator. Hiernaast kunnen wij onderhandelingen met uw curator voeren om een gerechtelijke procedure te voorkomen. De gerechtelijke procedures die wij hierover hebben gevoerd zijn tot heden allemaal gewonnen of geëindigd in een schikking.

U zoekt een advocaat om u te helpen bij een faillissement? Vraag meteen een vrijblijvend adviesgesprek aan