Akkoord aanbieden in een faillissement

In een faillissement situatie kan er een dwangakkoord worden aangeboden aan de concurrente schuldeisers. De preferente schuldeisers ontvangen in dat geval meestal het dubbele percentage. Bij een dwangakkoord moeten 50% van de in het faillissement aangemelde concurrente crediteuren akkoord gaan met het akkoord, welke crediteuren gezamenlijk 50% van de totale concurrente schuldenlast vertegenwoordigen. De resterende concurrente crediteuren worden in dat geval gedwongen om aan het akkoord mee te werken. De preferente crediteuren ontvangen in dat geval meestal het dubbele percentage. Door de homologatie van het akkoord eindigt het faillissement.

U wilt meer weten? Vraag meteen een vrijblijvend adviesgesprek aan