Bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen bij een naderend faillissement

Als uw onderneming in de financiële problemen dreigt te komen is het van belang om uw privé-vermogensbestanden veilig te stellen. Er kan voorkomen worden dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld door een curator.

Bestuurdersaansprakelijkheidsstelling door de curator
Een curator kan u aansprakelijk houden op grond van onbehoorlijk bestuur. In geval de administratieplicht is geschonden wordt er vermoed dat een bestuurder zijn taak, binnen 3 jaar voorafgaand aan het faillissement, onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De onbehoorlijke taakvervulling is door de wetgever (bewust) niet nader gedefiniëerd. In geval een bestuurder aansprakelijk is zijn de privé-gevolgen groot. Privé-vermogensbestanddelen kunnen worden uitgewonnen. Er kan beslag gelegd worden op het woonhuis of op de bankrekeningen.

 

Een bestuurder kan zich verweren tegen de aansprakelijkheidsstelling door aan te geven dat hij zijn bestuurstaken niet onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk maken dat dit geen belangrijke oorzaak is van het faillissement. Of er al dan niet sprake is van onbehoorlijk bestuur is een bron van conflict tussen curatoren en bestuurders.

 

Curatoren zijn specialisten in het faillissementsrecht. Om u goed te kunnen verweren heeft u een advocaat nodig die tevens curator en specialist in het faillissementsrecht is. Wij zijn sinds 1995 lid van de specialistenvereniging INSOLAD en worden sinds 1995 door de Rechtbanken aangesteld als curator, zodat wij deze expertise ruimschoots in huis hebben. Alle procedures tegen curatoren zijn door ons gewonnen, of op een goede manier geregeld.

U zoekt een advocaat om u te helpen bij een faillissement? Vraag meteen een vrijblijvend adviesgesprek aan