Advocaat faillissementsrecht

Wij begeleiden ondernemers naar een toekomstige faillissement situatie. Het is van belang dat de administratie op orde is ter voorkoming van een bestuurdersaansprakelijkheidstelling door een toekomstige curator. Wij begeleiden de aanloop naar het faillissement als advocaat en kunnen u terzijde staan in de gerechtelijke procedure waarbij het faillissement wordt uitgesproken.

Verzet of hoger beroep tegen vonnis van faillietverklaring
De rechtbanken spreken iedere dinsdag de faillissementen uit van B.V.’s, v.o.f’s, eenmanszaken en privé-personen. In geval u het niet eens bent met het faillissementsvonnis heeft u een advocaat nodig om binnen 8 dagen hoger beroep tegen dit vonnis van faillietverklaring namens u in te stellen als u op de faillissementszitting zitting aanwezig bent geweest. In geval u niet op de faillissementszitting aanwezig bent geweest kunnen wij binnen 14 dagen na de uitspraak verzet voor u instellen tegen dit vonnis van faillietverklaring.

Akkoord aanbieden in een faillissement
In een faillissement situatie kan er een dwangakkoord worden aangeboden aan de concurrente schuldeisers. De preferente schuldeisers ontvangen in dat geval meestal het dubbele percentage. Bij een dwangakkoord moeten 50% van de in het faillissement aangemelde concurrente crediteuren akkoord gaan met het akkoord, welke crediteuren gezamenlijk 50% van de totale concurrente schuldenlast vertegenwoordigen. De resterende concurrente crediteuren worden in dat geval gedwongen om aan het akkoord mee te werken. De preferente crediteuren ontvangen in dat geval meestal het dubbele percentage. Door de homologatie van het akkoord eindigt het faillissement.

Onderhandelen met of procederen tegen een curator in een faillissement
Wij kunnen met uw curator onderhandelingen voeren over een bestuurdersaansprakelijkheidsstelling of over (vermeend) paulianeus of onrechtmatig handelen. Ook kunnen wij met uw curator onderhandelen over bijvoorbeeld een activa transactie of een doorstart. In een faillissement situatie kan er een dwangakkoord worden aangeboden aan de concurrente schuldeisers. De preferente schuldeisers ontvangen in dat geval meestal het dubbele percentage. Bij een dwangakkoord moeten 50% van de in het faillissement aangemelde concurrente crediteuren akkoord gaan met het akkoord, welke crediteuren gezamenlijk 50% van de totale concurrente schuldenlast vertegenwoordigen. De resterende crediteuren worden in dat geval gedwongen om aan het akkoord mee te werken. Door de homologatie van het akkoord eindigt het faillissement.

Wij kunnen gerechtelijke procedures voor u voeren tegen de curator. Hiernaast kunnen wij onderhandelingen met uw curator voeren om een gerechtelijke procedure te voorkomen. De gerechtelijke procedures die wij hierover hebben gevoerd zijn tot heden allemaal gewonnen of geëindigd in een schikking.

Doorstart voor of na faillissement
Wij begeleiden ondernemers bij een doorstart van de onderneming vanuit een faillissementssituatie, of al daarvoor. De activa worden ingebracht in een nieuwe vennootschap. In een faillissementssituatie worden de activa van de curator gekocht en de ondernemingsactiviteiten worden voortgezet door een nieuwe vennootschap. Vanuit die positie kan er weer gezond schuldvrij worden ondernomen met achterlating van het oude zeer in de failliete entiteit.

Bij een activatransactie gaan de lopende verplichtingen van de onderneming, zoals de arbeids- en huurovereenkomsten niet mee over. Na een activa overeenkomst kan er weer schuldvrij worden ondernomen. Wij kunnen behulpzaam zijn bij het opstarten van een nieuwe onderneming waarin de activa wordt ingebracht. Wij zorgen voor de bijbehorende overeenkomsten en zorgen voor een juridische structuur waarbij u zowel zakelijk als privé de minste risico’s loopt.

Activa aankopen uit een faillissement
Krol Advocatenkantoor is sterk in het aankopen van activa uit faillissementen. Bij een activatransactie gaan de lopende verplichtingen van de onderneming, zoals de arbeids- en huurovereenkomsten niet mee over. Na een activa overeenkomst kan er weer schuldvrij worden ondernomen. Wij kunnen behulpzaam zijn bij het opstarten van een nieuwe onderneming waarin de activa wordt ingebracht. Wij zorgen voor de bijbehorende overeenkomsten en zorgen voor een juridische structuur waarbij u zowel zakelijk als privé de minste risico’s loopt.

U zoekt een advocaat om u te helpen bij een faillissement? Vraag meteen een vrijblijvend adviesgesprek aan